อิสระทางการเงินที่คุณเลือกได้


โปรแกรมทางการเงินที่จะช่วยให้คุณขับขี่รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบ

การแบ่งชำระแบบมีบอลลูน ทำให้มายสตาร์มีอัตราชำระต่อเดือนที่ต่ำกว่าโปรแกรมทางการเงิน

แบบอื่นและมายสตาร์ยังมอบ 3 ทางเลือก(3R) ให้คุณตัดสินใจเลือกสำหรับมูลค่าบอลลูนในตอนสิ้นสุดสัญญา

1. R-Return เลือกคืนรถยนต์ให้ทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องชำระมูลค่าบอลลูนก้อนสุดท้าย

2. R-Retain เลือกชำระมูลค่าบอลลูนก้อนสุดท้าย เพื่อโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ

3. R-Refinance เลือกขยายระยะเวลาผ่อนได้นานสูงสุดอีก 4 ปี